Killing Floor 1 -2009
 Gameplay


Cấu hình
OS: Windows XP -7-8
Processor: 3GHz Intel i3 or equivalent
Memory: 2- 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 128Mb RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound cardDownload Link:


Game đã bao gồm các bản mở rộng

• Killing Floor (main game)

• Killing Floor: Reggie the Rocker Character Pack (DLC)

• Killing Floor: Community Weapons Pack 3 (DLC)
• Killing Floor: Camo Weapon Pack (DLC)
• Killing Floor: Community Weapon Pack 2 (DLC)
• Killing Floor: Golden Weapon Pack 2 (DLC)
• Killing Floor: Mrs Foster Pack (DLC)
• Killing Floor: Golden Weapons Pack (DLC)
• Killing Floor: Robot Special Character Pack (DLC)
• Killing Floor: Community Weapon Pack (DLC)
• Killing Floor: The Chickenator Pack (DLC)
• Killing Floor: Ash Harding Character Pack (DLC)
• Killing Floor: Harold Lott Character Pack (DLC)
• Killing Floor: Urban Nightmare Character Pack (DLC)
• Killing Floor: Steampunk Character Pack 2 (DLC)
• Killing Floor: Steampunk Character Pack (DLC)
• Killing Floor: London’s Finest Character Pack (DLC)
• Killing Floor: PostMortem Character Pack (DLC)
• Killing Floor: Nightfall Character Pack (DLC)
• Killing Floor: Outbreak Character Pack (DLC)
• Killing Floor: Neon Character Pack (DLC)
• Killing Floor: Neon Weapon Pack (DLC)
• Killing Floor: Other minor Skins & Weapons (DLC)

Google : Here 


Mega: Here


Mshare: HereGoogle : Here Hướng dẫn


1- Tải về > Mount ISO (hoặc giải nén ) > Chạy "setup" > 

100%.


2- Vào thư mục "PROPHET" chép tất cả vào thư mục game 


3- Play

Post a Comment