Cossacks: Back to War Donwload free games


Cossacks: Back to WarCossacks: Back to War

Cossacks: Back to War

Cossacks: Back to War

Cossacks: Back to War

Cossacks: Back to War

Cossacks: Back to War

Cossacks: Back to War

Cossacks: Back to War

Cấu Hình Cossacks: Back to War

CPU: Pentium : 2.0ghz
Ram : 512mb ( Winxp ) 1gb ( Win7)
VGA 128 MB
HDD 4 GB
Download Link

lưu ý : game Cossacks: Back to War chạy ổn trên win xp - win7

Download Cossacks: Back to War

dự phòng Google:Here

Mshare: Here

Hướng Dẫn Cossacks: Back to War 


Tải về > Dùng phần mềm UltraISO để mount CD và cài game

Post a Comment