Thiên Hoa Ngũ SắcCấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
700 MB Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​

Download Link:


Google: 23mb

Mega: 23mb

Kumpulbagi: 23mb


Hướng Dẫn:

1- Tải về > giải nén
2- Chạy "start_game.exe" để chơi

Post a Comment

Previous Post Next Post