Phantom Brave PC
Gameplay
Download Link:


Bản giải nén chơi luôn (10/8/2019)Google:  Here 

Mshare: Here

Mega: HereBản cài đặtGoogle:  Here 


Mshare:Here

Mega: HereHướng Dẫn:


Bản giải nén chơi luôn (10/8/2019)


T ải về > giải nén > chạy "LAUNCHER" để chơi


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1-Tải về > giải nén 2- Chạy "setup" > 100% > Finish 


3- Vào thư mục "PLAZA" chép tat cả vào thư mục game 


4- Play game


____________________________________Lưu Ý____________________________________

Nếu vào game mà bị lỗi như thế nàyVào thư mục "Fix OpenAL32.dll"
Chép file "OpenAL32.dll" theo đường dẫn:


Win 32bit :
C:\Windows\System32


win 64bit :C:\Windows\SysWOW64


Post a Comment