Nam Quốc Sơn Hà
Cấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
700 MB Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​

Download Link:


Google: 82mb

Mega: Here

Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:

1- Tải về > giải nén
2- Chạy "Game.exe" để chơi


Post a Comment