[China Game] Ỷ Thiên Đồ Long Kí 2


Cấu hình
OS: WinXp -  Win 7
Cpu: Dual Core : 1.8ghz
Ram: 1gb - 1.5gb ( win7)
VGA: 128mb
HHD: 2gb

Download LinkGoogle : 1.7gbMega: 1.7gb

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bản 1.5 gb ( cập nhật : 20/11/2018 ) giải nén chơi luôn


  ( giải nén >chạy "ETEN" để chơi )


Google: 1.5gb 


Hai bản dung lượng có khách nhau nhưng nội dung game vẫn vậy chỉ là thay đổi cách cài đặt nên dung lượng khác

Hướng Dẫn:  ( bản 1.7gb) 1) Tải về > giải nén


2) Chạy "setup" > 100% > Finish


3) Vào thư mục "Crack" chép tất cả vào thư mục cài game để crack


4) Play


Chi TiếtNếu chạy game mà báo lỗi này  thì chạy game bằng quyền Admin


Post a Comment

0 Comments