-->

Bravada


Bravada là một trò chơi có tính năng một số thể loại trò chơi khác nhau. Từ một quan điểm, đó là một trò chơi mạo hiểm, nơi bạn chơi như một ngôi sao lùn trẻ, những người là giấc mơ đầy mạo hiểm và vinh quang.Từ khác, đó là biến dựa trên chiến lược. Bạn quản lý và quyết định các hành động của bên bạn, được lựa chọn và xây dựng bởi chính mình trong suốt trò chơi. Ngoài ra còn có rất nhiều vũ khí và trang thiết bị tìm thấy trong Bravada trang bị cho mình.

Các tính năng chính
✔ hệ thống chiến đấu tươi. Nó được quay dựa trên nhưng cảm thấy như một hành động;
✔ Hàng trăm đơn vị. Và bạn có thể nhận được bất cứ ai vào nhóm của bạn (ngay cả kẻ thù);
✔ cốt truyện hài hước và mô tả độc đáo của từng yếu tố trò chơi;
✔ RPG-yếu tố như các lớp học hàng tồn kho và đơn vị;
✔ đơn vị tiến hóa và lựa chọn các chuyên ngành trên tất cả 5 cấp độ lênGameplay