[China Game] Tân Tuyệt Đại Song Kiều 1
Tên Tiếng Trung : 新绝代双骄1加强版
Cấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
 2.2 GB Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​

Download Link:


Google: 888mb
Mega: Here
Mega: Here

Mshare :Here

Google: 888mb
Mega: Here
Mega: HereMshare :Here

Hướng Dẫn:1- Tải về > giải nén

2- Chạy "TTHDVD.exe" để chơiPost a Comment