Toybox Turbos

Gameplay

Cấu hình
Minimum:
 • OS: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8
 • Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz or AMD Athlon X2 5400+
 • Memory: 2 GB RAM
 • Graphics: AMD HD2600 or NVIDIA Geforce 8600
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 1 GB available space
 • Sound Card: DirectX Compatible soundcard
Recommended:
 • OS: Windows Vista 64 bit, Windows 7 64 bit or Windows 8 64 bit
 • Processor: AMD Phenom or Intel Core i3
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: AMD HD5000 Series or Nvidia GTX400 Series
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 1 GB available space
 • Sound Card: Direct X compatible soundcard

Download Link:

Mshare: Here

Mshare: Here

Hướng Dẫn:1) Tải về >Giải nén 

2) Chạy "setup" > 100%
 
3- Vào thư mục Crack chép tất cả vào nơi cài game 

4- play

Post a Comment