Three Kingdoms Fate of The DragonFate of The Dragon đưa người chơi trở về năm 220 -265, ở thời Trung Quốc cổ đại, nơi mà những trận hỗn chiến được tái lập. Trong vai một trong ba vị vua là Lưu Bị của nước Thục, Tào Tháo của nước Ngụy, và Tôn Quyền của nước Ngô, bạn phải xây dựng bộ máy nhà nước, phát triển công nghệ chiến tranh và thành lập các đạo quân để chinh phục các sứ quân khác, kiểm soát hoàn toàn cục diện tam quốc và thống nhất Trung Hoa.

Fate of The Dragon có điểm khác biệt: Muốn tạo lính bạn ko thể click vào nhà tạo lính mà phải đưa nông dân vào nhà tạo lính mới có thể tạo chiến binh.


Gameplay


Cấu hình
OS: WinXP - Win7
CPU: P4 : 2.0.ghz
Ram: 512mb WinXP - 1GB Win7
HHD: 100Mb
VGA: 64mb

Download Link  bản giải nén chơi luônMshare : Here  


Mshare : Here


Hướng Dẫn bản giải nén chơi luôn


1-Tải về> giải nén


2- Chạy "
SetupReg.exe" >OK


3- Chạy "
sanguo.exe" > để chơi

Luu ý nhỏ : nếu không chạy game được thì thử làm như hình


'

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Download Link  bản  cài đặt

Mshare :  HereMshare :  Here


Hướng dẫn bản cài đặt 


tải về > giai nén > chạy setup > Cài đặt game bình thường

Copy file FodSp1.exe vào thư mục cài game: C:\Program Files\Eidos Interactive\Object Software (Beijing) Co., Ltd.\Fate of the Dragon

Sau đó chạy file FodSp1.exe để cập nhật lên phiên bản 1.03

Copy đè file SANGUO.EXE vào thư mục cài game: C:\Program Files\Eidos Interactive\Object Software (Beijing) Co., Ltd.\Fate of the Dragon


Một số mã cheat cơ bản: 

!om+superman! = God mode to selected units 
!om+fps! = Display frame rate 
!om+godblessovermax! = Max Level to selected heroes, 
generals and 10,000 resources. 
!om+smartbomb! = Kill all units 
!om+icanseeagain! = Reveal Map 
!obj+outofmyway! = Win the current mission 
!om+gonzales! = Speed up unit movements and building 
speed (including enemies too). 
!om+godblessgreed! = 100,000 of all resources 
!obj+greed! = 5,000 Resources 
!obj+moolah! = 1,000 Gold 
!obj+splinter! = 10,000 Timber 
!obj+ingboard! = 10,000 Iron 
!obj+booze! = 10,000 Wine 
!obj+chips! = 10,000 Corn 
!obj+piggy! = 10,000 Food


Post a Comment

Previous Post Next Post