-->

Project IGI 1Project IGI 1 Full xoay quanh David Llewelyn Jones, một cựu thành viên của biệt đội Air Service và bây giờ đang làm việc cho cả Anh lẫn chính phủ Mỹ. Nhiệm vụ chính của anh là lấy lại đầu đạn hạt nhân bị trộm và ngăn ngừa vụ khủng bố bằng hạt nhân. Đầu mối nằm ở một nhân vật có tên Josef Priboi, nhưng trong quá trình truy đuổi, David mới phát hiện ra kẻ có liên quan trực tiếp lại là người anh em song sinh của hắn: Jach Priboi. Trong lúc đó Ekk, kẻ chủ mưu chính liên tiếp phục kích tấn công nhằm giành lại Jach bằng mọi giá…

avid Llewelyn Jones - Bạn sẽ điều khiển anh trong trò chơi này
Anya - Supporter chính của Jones, cung cấp cho anh các thông tin về nhiệm vụ, vị trí đối tượng...
Josef Priboi - Một nhân vật khả nghi có liên quan đến việc mất trộm đầu đạn hạt nhân
Jach Priboi - Anh em song sinh của Josef Priboi, đối tượng truy đuổi chính của David và Anya
Ekk - Kẻ chủ mưu vụ trộm đầu đạn hạt nhân, đối tượng cần bị trừ khử càng nhanh càng tốt

Gameplay