Tuesday, June 18, 2019

Gameplay

Cấu Hinh

CPU : p4 : 2-3.2 gh
Ram: 1g
HDD : 200mb
VGA 64 mb

Download Link:

Google : Here 

Mshare: Here

Mega: Here

Google : Here 

Mshare: Here

Mega: Here


Hướng Dẫn:

Tải về > giải nén > cài đặt > 100% > Play game

0 Post a Comment:

Game Phù Hợp Với Bạn