FATE: Undiscovered Realms
Cấu Hình

# Hệ điều hành: Windows 7, Vista, và XP
# Bộ xử lý: Pentium - 800MHz hoặc tốt hơn
# RAM: 256 MB cho XP, 512 MB cho Vista
# Video Card RAM: 32MB, 3D tăng tốc phần cứng cần thiết
# DirectX Version: 8.1 trở lên
# Bàn phím và chuột: hỗ trợ
# Hard Drive Space: 300 MB

Download Link:

Google : 

Mshare:  Here  

Mshare: Here

Hướng Dẫn:

1 ) Tải về > giải nén
2) Chạy " Fate" > để chơi

Post a Comment