Dragon Ball Xenoverse

Gameplay


Cấu hình tối thiểu
 • HĐH: Windows Vista (x64) / Windows 7 (x64)
 • CPU: Intel Core 2 Duo 2.4Ghz / AMD Athlon 64 X2 5200+, 2.6GHz
 • 2 GB RAM
 • Đồ họa: 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870
 • DirectX: Version 9.0c
 • HDD: 10 GB trống
Cấu hình yêu cầu
 • HĐH: Windows Vista (x64) / Windows 7 (x64) / Windows 8 (x64)
 • CPU: Intel Core i3-530, 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 940, 3.0GHz
 • 4 GB RAM
 • Đồ họa: 1 GB Nvidia GeForce GTX 550Ti / AMD Radeon HD 6790
 • DirectX: Version 9.0c
 • HDD: 10 GB trống

Download Link:


Mshare : Part1   Part2   Part3      Part4   Part 5   Part6


Mshare : Part1   Part2   Part3      Part4   Part 5   Part6
Hướng Dẫn:

1-Tải về tat ca về > dùng Hjsplit  nối lại > được 1 file ISO
2- Dùng UltraISO mount hoặc giải nén trực tiếp bằng Winrar


3- Chạy "setup" > 100% > Finish


4- Vào thư mục CODEX chép tất cả vào thư mục game 


5- Play game


Post a Comment