Black & White 2Gameplay
\
Cấu Hình

   OS: Windows XP/ Vista/ 7
    CPU: Pen 2.2GHz
    RAM: 1G
    VGA: GeForce FX 5700 hoặc ATI Radeon 9700
    H.DD: 1.2 GB free
    Dirext X 9.0c

Download Link

 

Google :Here 


Mshare : Here 


Mega: HereGoogle :Here 


Mshare : Here 


Mega: Here


Hướng Dẫn:


1) Tải về >giải nén


2) Chạy "setup" > 100% > Finish > Play 

Post a Comment