Black And White 1Gameplay

ấu Hình

   OS: Windows XP/ Vista/ 7
    CPU: Pen 2.2GHz
    RAM: 1G
    VGA: GeForce FX 5700 hoặc ATI Radeon 9700
    H.DD: 1.2 GB free
    Dirext X 9.0c

Download Link

 Mshare: Here 


Mega: Here 


Mega: Here


Mshare: Here 


Hướng Dẫn:


1- tải về > giải nén 

2-  mount ISO > cài game, nhập số serial - 0901-3324366-4702210-2081
3-. Chép crack vào thư mục  game folder.
4-  Play


Post a Comment