[China Game] Thiên Long Bát Bộ - Thiên Phật Giáng Thế
TÊN TIẾNG TRUNG: 天龙八部:天佛降世 中文版
Cấu Hình

OS: WinXp, Win 7
CPU: Dual Core 1.8ghz
Ram: 1gb
VGA: 64mb
HHD: 1.5gb


Download Link:

Đã chơi thử trên Win10
4/4/2019

Google: Here  (đã chạy được win10)   Here ( chưa kiểm tra )


Openload: Here


Mshare:   Here (đã chạy được win10)   Here (chưa kiểm tra) 


Google: Here (đã chạy được win10)  Here  ( chưa kiểm tra)


Hướng Dẫn:


1) Tải về > giải nén 


2) Chạy "
Dragons.exe" để chơi ( chạy game bằng quyền admin )


Diễn Dàn Thảo Luận Game ChinaPost a Comment