FARM TOGETHER: MEXICO

Image result for farm together

THÔNG TIN

Game mô phỏng xây dựng Farm. Phiên này bảo gồm các DLC sau:
- Farm Together (main game)
- Farm Together – Wasabi Pack (DLC)
- Farm Together – Ginger Pack (DLC)
- Farm Together – Jalapeño Pack (DLC)
- Farm Together – Supporters Pack (DLC)
- Farm Together – Mistletoe Pack (DLC)
- Farm Together – Chickpea Pack (DLC)
- Farm Together – Laurel Pack (DLC)
- Farm Together – Sugarcane Pack (DLC)
- Farm Together – Oxygen Pack (DLC)

TRAILERCỐT TRUYỆN SƠ QUA

Từ những người tạo ra Avatar Farm đến Farm Together, trải nghiệm nông nghiệp tuyệt đỉnh! Bắt đầu từ đầu, với một cốt truyện nhỏ, và kết thúc với một trang trại khổng lồ mở rộng hơn tầm mắt có thể nhìn thấy!
Trồng trọt, trồng cây, chăm sóc động vật, và nhiều hơn nữa! Chi tiêu tiền kiếm được của bạn trong các tòa nhà và cơ sở mới cho trang trại của bạn! Kiếm kinh nghiệm để mở khóa hàng trăm vật phẩm mới! Nhảy lên máy kéo của bạn và tăng tốc các nhiệm vụ, nhưng coi chừng hoặc bạn sẽ hết xăng!

Ở lại miễn là bạn muốn! Trong Farm Together thời gian tiến lên ngay cả khi bạn không trực tuyến, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ có việc phải làm khi bạn quay lại sau. Tự mình quản lý trang trại của mình, chỉ cho phép bạn bè vào cửa hoặc mở cửa cho công chúng và bắt đầu tu luyện cùng nhau! Một hệ thống cấp phép đơn giản cho phép bạn hạn chế những gì người lạ có thể làm, để họ có thể giúp đỡ mà không có nguy cơ phá hoại.

Bạn có thể có nhiều vật phẩm tùy biến theo ý của bạn: Hàng rào, đường, tòa nhà, đồ trang trí, Thể hiện kỹ năng làm vườn và trang trí của bạn với hàng xóm! Và đừng quên quần áo của bạn! Tùy chỉnh hình đại diện và máy kéo của bạn theo ý thích của bạn và đi thăm trang trại của bạn bè của bạn!

HƯỚNG DẪN

1. Tải về.
2. Giải nén ra (Extract).
3. Mount hoặc Click để mở file iso.
4. Tiến hành cài đặt (setup/install).
5. Cài xong, copy toàn bộ file trong folder crack (PLAZA) rồi paste-replace vào folder game bạn đã cài.
6. Chơi thôi.

LINKCẤU HÌNH TỐI THIỂU

- OS: Windows Vista or newer
- Processor: Dual Core processor
- Memory: 2 GB RAM
- Graphics: DirectX 10 capable hardware
- DirectX: Version 11

#ShareLinkGame #FarmTogeter

_AriKis_

Post a Comment