Dragon Nest OfflineGameplayCấu Hình

CPU : Pentium 4 : 2.0-3.2 ghz
Ram : 512mb-1gb
VGA:64mb-128mb
HDD: 500mb

Controls :

Tab- Attack/Normal Mode switch
Ctrl- Cursor/FPS mode switch
Space- Jump
Left Click- Normal Attack
Right Click- Knockback
1 to 9 - Skill/Action hotkeys
I- Inventory
C- Character Info
K- Skill Info
R- Some buff AND when you die press to Revive 
F- Pickup items
Mouse- Aim
WASD- Move around
Download Link:


Google: 210mb


Google: HereHướng Dẫn:


1 ) Tải về > giải nén 

2) Chạy setup > play

 Chưa cập nhật patch english

Vào game chọn dòng thứ hai như hình 
Post a Comment

0 Comments