Disgaea 5 Complete
Gameplay


Cấu hình

Tối thiểu:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 7 SP1/8.1/10 64bit
  • Processor: Intel Core i3-2100 3.1GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: GeForce GTX 560 Ti
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 15 GB available space
Yêu cầu :
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 7 SP1/8.1/10 64bit
  • Processor: Intel Core i5-6500 3.2GHz
  • Memory: 6- 8 GB RAM
  • Graphics: GeForce GTX 750 Ti
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 15 GB available space
Download Link:


Google: Here

dự phòng Google: Here

 Mega: Here

Update : 08/11/2018

Mega : Here

Google: Here

Update 06/12/2018

Mega: Here

Google: Here hoặc Here

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Google: Here

 dự phòng Mega: Here 

dự phòng Google: Here

update 08/11/2018

Mega: Here    - Google: Here

update 06/12/2018

Mega: Here   

Google : Here hoặc Here


Hướng Dẫn:1- Tải về >giải nén

 2- Mount ISO > Cài game >100%

3- Vào thư mục "CODEX" chép tất cả vào thư mục game > Play

Update game : 1- Giải nén > chạy "setup" vào thư mục game 

2-  Vào "CODEX" chép vào thư mục gamePost a Comment

0 Comments