CSO-NST Refresh Edition

- Fix các lỗi model, thêm muzzeflash cho các súng.
- Hệ thống NST Wpn với thông số chuẩn so với CSO và các thông tin về súng ở main buy menu.
- Hệ thống maps CSO được fix lỗi và đầy đủ.
- Ánh sáng và hiệu ứng trong game đẹp hơn.
- Giao diện Menu Character và Menu Weapon được thiết kế lại cho đẹp mắt và phù hợp. Các nhân vật CSO có phần thông tin lai lịch.
- Tăng số lượng sử dụng wpn trong My Weapon.
- Hệ thống Kill Mark và Sound Kill của CSO. Loại bỏ các Kill Mark của CF.
- Giao diện tiếng Anh.
- Xóa bỏ các file thừa không cần thiết.
- Cập nhập chế độ Alien Mod - Zombie Scenario.

Update 1001

Những cái mới :
- New map : Nightmare dành cho chế độ Zombie Scenario
- New weapon : SF Gun và WA-2000 Gold Edition
- Fixed một số lỗi trong game.
- Chia chế độ ZS hiện tại thành Alien Mod và Zombie Scenario( ver cũ bởi NST)
- Plugin NST_Effect_Killer tự mờ dần bởi kungfulon
Chế độ Alien Mod - Zombie Scenario :
- Đến Round thứ 12 mới gặp Alien.
- Qua từng Round độ khó sẽ tăng lên và lần lượt xuất hiện thêm các class zombie ( Ban đầu : Tank, PC . Lần lượt : Heavy, Heal , Light . Cuối cùng là Alien )
- Hiện tại chỉ chơi trên map zs_trap.
Một số chú ý cần phải đọc trước khi chơi :
- Game hiển thị tốt nhất ở chế độ Video 1024x768 - D3D và OpenGL.
- Menu Shop ( chọn súng ) chỉ sử dụng được ở chế độ Normal , các chế độ còn lại được disabled đi để giảm thiểu tình trạng lag game.
- Để chọn chế độ chơi các bạn nên sử dụng Launcher.
Gameplay      Google: Here


Hướng Dẫn: Tải về > Cài 100% > Play

hướng dẫn cài update ( cài hay không thì tùy )

Chuyển game về chế độ Normal > Cài update vào thư mục gamePost a Comment

0 Comments