Counter Strike: Condition Zero + Deleted ScenesGameplay
Download Link:

Mình sẽ cập nhật thêm những bản MOD của Counter Strike các bạn hãy theo dõi blog.

Google: Part1   Part2


dự phòng Google: Part1     Part2 


Mega : Part1   Part2


 Mega; Part1   Part2 

Google: Here


Hướng Dẫn:Tải về >giải nén > Cài 100% > Play

Post a Comment

0 Comments