Counter Strike BreakThrough EditionGAMEPLAY


Download Link:Google:


dự phòng Google: Part1    Part2   Part3

Google: part1   part2  part3

Hướng Dẫn:1- Tải về >giải nén 

2- Chạy "Counter Strike BTE final ver" để cài game > 100% 

3- Giải nén "BTELauncher_2.1.5" > chép tát cả vào thư mục game 

4- Chạy " BTELauncher" để chơi


Post a Comment

0 Comments