Counter Strike Xtreme V6Gameplay

Cấu hình
  • Operating system: Windows XP/7
  • CPU: P4 2.4Ghz or Better
  • Memory: 1GB
  • Hard drive: 2GB
  • Graphics hardware: G-force FX series or better

Download Link


Mình sẽ cập nhật thêm những bản MOD của Counter Strike các bạn hãy theo dõi blog nha

Google: Heredự phòng Google: Here


Google: Here


dự phòng Google: Here

Hướng Dẫn :


 Tải hết về > Cài đặt >Play

Post a Comment

0 Comments