[ China Game ] Tam Quốc Quần Anh Hội 13 - Sango Heros 13


Tên tiếng trung : 

信长13威力加强官方繁体中文版

Gameplay

Cấu hình
  • .
  • CPU SPEED: 2 GHz Processor or better.
  • RAM: 3 GB.
  • OS: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10.
  • VIDEO CARD: Nvidia Geforce GTS 250 / Radeon HD 4770 (1Gb) or better.
  • PIXEL SHADER: 4.0.
  • VERTEX SHADER: 4.0.
  • FREE DISK SPACE: 1500 MB.


Download Link:Google: Here 


dự phòng Google: Here 


Bản mở rộng DLC


Google: Here 


dự phòng Google: Here 

Hướng Dẫn:


1- Tải  về > giải nén


2- Chạy "San" hoặc " San13_jp' hoặc "San13_tc" hoặc 

"San13Laucher" để chơi


Post a Comment

0 Comments