Tuesday, August 7, 2018

Samurai Warriors 2

Samurai Warriors 2

Gameplay

Cấu hình
  • Operating system: Windows XP and Windows Vista
  • CPU: Pentium ® 4 1.6GHz
  • Memory: 256MB
  • Hard drive: 6GB or more
  • Graphics hardware: 3D Accelerator with Hardware T & L and Pixel Shading supporting 64MB or more of VRAM, DirectX 9.0c +

Download Link

Google : Part1     Part2    Part3    Part4    Part5    Part6    Part7    Part8   Part9 Mega: Here


click bỏ qua quảng cáo để vào link tảiướng Dẫn
1-Tải 9 part về > giải nén
2- Mount ISO hoặc ( giải nén băng winrar) "rld-saw2.iso


3-  Cài game > 100% 


4- cập nhập game chạy  " v1.1 update SamuraiWarriors2EU_ver1_1.exe"


5- giải nén "sw2.rar" chép tât cả vào thư mục game 6- play game 

0 Post a Comment: