Saturday, August 11, 2018

Saint Seiya: Soldiers’ Soul

Saint Seiya: Soldiers’ Soul

Gameplay

Cấu hình
  • Operating system: Windows Vista/7/8/8.1
  • CPU: Intel Core 2 Duo 2.4Ghz / AMD Athlon 64 X2 5200+, 2.6GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard drive: 12 GB available space
  • Graphics hardware: 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870
Download Link:


Google :  Part1   Part2    Part3    Part4    

Mega:   Part1-2    Part3-4

Mshare:  Part1   Part2    Part3    Part4    

click bỏ qua quảng cáo để vào link tải
Hướng Dẫn:

1-Tải 4 part về > Mount ISO hoặc ( giải nén băng winrar )

2-  Cài game> 100% 


3- Vào thư mục "CODEX" chép tât cả vào thư mục game


4- play

0 Post a Comment: