-->

Resident Evil 6 Complete
Gameplay

Cấu hình
  • Operating system: Windows Vista®/XP, Windows 7, Windows 8
  • CPU:  Intel® CoreTM2 Duo 2.4 Ghz or better, AMD AthlonTM X2 2.8 Ghz or better
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard drive: 16 GB HD space
  • Graphics hardware: NVIDIA® GeForce® 8800GTS or better

Download Linkgame có các bản DLC

This official complete pack includes:
• Resident Evil 6 (main game)
• Resident Evil 6: Onslaught Mode (DLC)
• Resident Evil 6: Predator Mode (DLC)
• Resident Evil 6: Siege Mode (DLC)
• Resident Evil 6: Survivors Mode (DLC)
• Resident Evil 6: Wallpaper (DLC)
• Resident Evil 6: Digital Soundtrack (Bonus)
• Resident Evil 6: Digital Artbook (Bonus)
• Resident Evil 6: Left 4 Dead 2 Characters (DLC)

Google :  uploading.................Mega:  Hereclick bỏ qua quảng cáo để vào link tảiHướng Dẫn1-Tải về >giải nén > Mount ISO hoặc (giải nén băng winrar)2- Cài game > 100%  
 3- Vào thư mục "PROPHET" chép tât cả vào thư mục game4- Play