-->

Realms of Ancient War











Gameplay

Cấu hình
  • Operating system: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7
  • CPU: Amd / Intel Dual-Core 2.5 GHz
  • Memory: 1024 MB (XP)/2048 MB (Vista/7)
  • Hard drive: 2 GB
  • Graphics hardware: 512 MB 100% DirectX 9 And Shaders 4.0 Compatible. Ati Radeon HD 3850/NVIDIA Geforce 8800 Gt/Intel HD 2000 OR Higher

Download Link





Google  Part1   Part2



click bỏ qua quảng cáo để vào link tải



Hướng Dẫn



1-Tải về > giải nén 



2- Cài game > 100%  




3- Vào thư mục "Crack" chép tât cả vào thư mục game


 4- Play