-->

Dishonored (Game of The Year Edition)


Gameplay


Cấu hình
  • Operating system: Windows Vista / Windows 7
  • CPU: 3.0 GHz dual-core or better
  • Memory: 3 GB RAM
  • Hard drive: 9 GB available
  • Graphics hardware: DirectX 9 compatible with 512 MB VRAM or better (NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850)
  • Sound: Windows compatible sound card

Download Link:

Game có các bản DLC:

– The Knife of Dunwall
– The Brigmoire Witches
– Dunwal City Trials
– Void Walker’s Arsenal


Google :

 Part1    Part2    Part3   Part4   Part5   Part6  Part7   Part8   Part9 

  Part10    Part11   Part12   Part13   Part14   Part15    Part16  Part17 


  Part18   Part19   Part20   Part21   Part22   Part23


Mshare: 

Part1    Part2   Part3   Part4  Part5  Part6  Part7   Part8   Part9  

 Part10    Part11   Part12   Part13   Part14   Part15    Part16  Part17  

 Part18   Part19   Part20   Part21   Part22   Part23

Mega: 
click bỏ qua quảng cáo để vào link tải
Hướng Dẫn:

1- Tải 23 part về > Nối lại          ( phân mêm nôi file )

2- Mount ISO                               ( phan mem Mount ISO )

3- Chạy  "setup" > 100% 

4- Vào thư mục "PROPHET" chép tâ cả vào thu mục game theo đường dẫn : XXX\Binaries\win32

( trong đó XXX là thư mục chứa game)