Wednesday, August 15, 2018

Disciples III – Renaissance Special Edition

Disciples III – Renaissance Special Edition

Gameplay

Cấu Hình
  • OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (all 32/64 bit)
  • Processor: Intel Pentium Core 2 Duo E4400 @ 2.0 Ghz, AMD Athlon X2 5000+ @ 2.6 Ghz
  • Memory: 1.5GB for Windows XP and 2GB for Vista / Windows 7
  • Graphics: 512 MB, DirectX 9.0c
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 8 GB
  • Sound: DirectX 9.0c compatible

Download Link:


The Special Edition phiên bản có thêm những maps :

• The Fall of Londeron
• Secret Knowledge
• Borderlands

Google : Part1    Part2    Part3    Part4    Part5    Part6    Part7  


 Part8   Part9    Part10Mshare  : Part1    Part2    Part3    Part4    Part5    Part6    Part7  


 Part8   Part9    Part10 


Mega: Here


click bỏ qua quảng cáo để vào link tải

Hướng Dẫn:1 ) Tải 10 part về > giải nén 


2 ) Mount ISO > Cài game> 100%


3- Vào thư mục "PROPHET" chép tât cả vào thư muc game 


4- Play
0 Post a Comment: