Saturday, August 4, 2018
Gameplay

Cấu hình
  • Operating system: Microsoft(R) Windows(R) XP / Vista(R) / 7
  • CPU: Intel(R) Pentium(R) D Dual Core 3.4 GHz or AMD Athlon(TM) 64 x2 3800+
  • Memory: 1 GB RAM for Windows XP, 2 GB RAM for Winodws Vista/7
  • Hard drive: 14 GB of free hard drive space
  • Graphics hardware: 3D hardware accelerator card required – 100% DirectX(R) 9.0c-compliant 256 MB video card and drivers (NVIDIA(R) GeForce(R) 6600 GT 256 MB RAM and better chipsets / ATI Radeon(TM) 1600XT 256 MB RAM and better chipsets)

Download Link

Google:  Part1    Part2  
click bỏ qua quảng cáo để vào link tải1-Tải về > giải nén >2- Cài game > 100%  
3- Vào thư mục "Crack" chép tât cả vào thư mục game 4- Play0 Post a Comment: