-->

Bladestorm: Nightmare
Gameplay


Cấu hình

Tối thiểu


  • Operating system: Windows Vista/7/8/8.1 (64bit required)
  • CPU: Core i7 870 2.8GHz or better
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard drive: 12 GB available space
  • Graphics hardware: 640*480 pixel over, High Color
Đề nghị
  • Operating system: Windows Vista/7/8/8.1 (64bit required)
  • CPU: Core i7 2600 3.4GHz or better
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard drive: 12 GB available space
  • Graphics hardware: 1980*1080 pixel over, True Color, 16:9 display

Download Link

Google:    Part1    Part2       Part3      Part4      Part5     Part6   Part7    Part8  

Part9    Part10
Link  :     Part 1-5         Part 6-10 click bỏ qua quảng cáo để vào link tải

Hướng Dẫn1-Tải về > giải nén > Mount ISO hoặc (giải nén băng Winrar)2- Cài game > 100%  
3- Vào thư mục "Crack" chép tât cả vào thư mục game


 4- Play