Wednesday, July 11, 2018
Gasmeplay

  • Operating system: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
  • CPU: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard drive: 10 GB Available Space
  • Graphics hardware: Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

Download Link

Google:   Part1    Part2     Part3     Part4    Part5click bỏ qua quảng cáo để vào link tải
Hướng Dẫn


1-Tải về > Giai nen2- Cài game > 100% 3- Play


0 Post a Comment: