-->

EuroCops
GameplayCấu Hình
OS: WinXP - Vista-7
CPU: Pentium: 2.0ghz
Ram: 1GB
HHD: 500mb
VGA:64mb

Download Link:


Google: 330mb


Mega: 330mb

Hướng Dẫn: 

1-Tải về >giải nén > chạy "setup" >100% >Finish
2- Play