-->

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows


Gameplay

Cấu Hình

  • OS:Windows Xp,7,Vista,8,10
  • Ram:2 GB
  • Video Memory: 256 MB Graphic Card
  • CPU:Intel Dual Core @ 2.2 GHz
  • Hard Space: 3 GB
  • Direct X:9.0
  • Sound Card:Yes

Download Link:

Google: HereMega:  Part1     Part2    Part3    Part4    Part5 


Hướng Dẫn:


1- Tải về > Mount ISO hoặc (giải nén ) 


Chạy "Setup.exe" >100% > Finish


2-  Vào thư mục " Fairlight" chép tat cả vào thư mục game


 3- Play