-->

Regalia: Of Men and Monarchs – The Unending Grimoire

Gameplay


Cấu Hình

  • Operating system: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10
  • CPU: 3.0 GHz Dual-Core – Intel Core 2 Duo E8400 / Athlon 64 X2 6000+
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard drive: 5 GB available space
  • Graphics hardware: 512 MB VRAM, DirectX® 9.0c Compatible – Intel HD 4400 / NVIDIA GeForce 9600GT / AMD Radeon HD 3850

Download Link:
Google : Part1   Part2  Part3  Part4

Link Dự Phòng : Part1  Part2   Part3   Part4 

Link Mega Dự Phòng  : Part1Part2   Part3Part4 

Hướng Dẫn: 1- Tải  về  > giải nén hoặc Mount ISO


2- Chạy "setup" > Chọn cài win 32 hay win64 > 100% > xong 


3- Vào thư mục "Codex" chép tât cả vào thư mục cài game 


4- Play