Sunday, April 8, 2018

CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG CHO THE SIMS 4

CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG CHO THE SIMS 4


Tổng hợp link các phần mềm chuyên dụng khi chơi game The Sims 4

1. PHẦN MỀM SIMS4STUDIO: Phần mềm dùng để quản lý kho CC của game và thường dùng để tạo, chỉnh sửa CC.


Hiện tại là phiên bản 3.1.1.4
Beta version of Sims 4 Studio for Windows: Bản Whises
Beta version of Sims 4 Studio for Mac: Bản Candy Apple


2. PHẦN MỀM SIMS 4 TRAY IMPORTER: Dùng để quản lý các sim đã lưu, các ngôi nhà ở trong mục Tray của game.Hiện tại là phiên bản 1.6.5.2
Bản PC: Link
Bản Mac (cập nhật 4/4/2018): Link


3. PHẦN MỀM MOD CONFLICT DETECTOR: Dùng để quản lý các CC đã cài vào game (lọc CC)Hiện tại cập nhật là 3/3/2018
Link

0 Post a Comment: