Operation Flashpoint Red River


Gameplay


*Cấu hình tối thiểu:
 • CPU: Dual Core 2.4 GHz
 • CPU Speed: Dual Core 2.4 GHz
 • RAM: 1 GB (2 GB for Vista)
 • OS: Microsoft Windows XP, Vista or Windows 7
 • Video Card: ATI Radeon X1800 256 MB, NVIDIA GeForce 7800 256 MB
 • Sound Card: Yes
 • Free Disk Space: 8 GB


*Cấu hình đề nghị:
 • CPU: Quad Core 3.0 GHz
 • CPU Speed: Quad Core 3.0 GHz
 • RAM: 2 GB
 • OS: Microsoft Windows XP, Vista or Windows 7
 • Video Card: ATI Radeon 3800 512 MB, NVIDIA GeForce 8800 512 MB
 • Sound Card: Yes
 • Free Disk Space: 8 GB


Download Link:Google: Part1   Part2   Part3  OneCloud :  Part1  Part2  Part3   ( Tốc Độ khá cao )
Hướng Dẫn:
1-Tải về3 part về > giải nén 

2- Chạy "setup" > nhập 


Key: EB4179DE-13C4-AA55-CFC5-3A6E0B6F52F33- Vào thư mục "Crack" chép tât cả vào thư mục game 


4- Chạy RedRiverLauncherc.exe để Play GamePost a Comment

0 Comments