Conception II: Children of the Seven Stars

Gameplay


Cấu hình

  • OS: Windows 7
  • Processor: Intel Core i3-530 CPU 2.93 GHz or better
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX650 1GB or AMD HD 7700 1GB(DirectX 11 graphic card required)
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 8 GB available space
  • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Download Link:Google: 2.1gb


OneCloud : 2.1gb


Hướng Dẫn:
1-Tải về > giải nén 
2- Chạy "_Unpak,bat" > đợi cái bảng đen chạy xong


3- Chạy "K2.exe" để chơi


Post a Comment

0 Comments