Air Conflicts Vietnam


Gameplay


Cấu hình tối thiểu
OS: Windows XP/7/8/Vista
Processor: Intel Duo 2.0GHz or compatible
Memory: 1 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0 compatible graphics card (Nvidia GeForce 8800GTX+ or compatible with Shader Model 3.0)
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 5 GB available space
Sound Card: DirectX compatible soundcard


Đề nghị

OS: Windows XP/7/8/Vista
Processor: Intel i5 2.5GHz or compatible
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0 compatible graphics card (Nvidia GeForce GTX 260+ or compatible with Shader Model 3.0)
DirectX: Version 9.0c
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 5 GB available space
Sound Card: DirectX compatible soundcardDownload Link:Google:  

Hướng Dẫn:

1-Tải về2 part về > giải nén 

2- Chạy "setup" > 100% > Finish 


3- Vào thư mục "Crack" chép tat cả vào thư mục game 


4- Play game
Post a Comment

0 Comments