BeatUp ManiaGiành cho ai thích nhảy Beatup 


Các phím tắt trong Beatup Mania trong khi chơi:

F2: Reload lại metric và texture
F3: Chuyển đổi coin mode - Coin mode: HOME thì mới chơi đc
F5: Ra bảng điểm
F6: Autosync (không nên bật)
F7: Tắt tiếng tạch của note (Bật tắt Assist tick)
F8: Bật tắt chế độ Autoplay
F9: Giảm bpm
F10: Tăng bpm
F11: Giảm offset
F12: Tăng offset

Download Link:  


Hướng Dẫn Tải Link Mega  Bộ Cài     -   Theme "You Can Dane" (giao diện mới)
Packsong 1     -   Packsong 2 -  Packsong 3  - Packsong 4Hướng Dẫn:1- Giải nén "Bộ Cài" > chạy setup> Finish

2- Cài nhạc : 


- Giải nén Packsong > chép tất cả các file theo đường dẫn:


XXX\BeatUpMania\Songs\Tony ( XXX là thư mục cài game của bạn )

-Packsong 2 : giải nén> chép thư mục Jimmy theo đường dẫn:

XXX\BeatUpMania\Songs\ ( XXX là thư mục cài game của bạn )

3- Play 

_________________________________________________________________________________

*- Cài Theme-* ( thích thì cài không thôi)

- Giải nén >  chép tất cả các file theo đường dẫn: XXX\BeatUpMania\Themes

- Vào game chỉnh như hình để đổi theme (giao diện) > okPost a Comment

0 Comments