FANTASY SANGO 4 – HUYỀN ẢO TAM QUỐC CHÍ 4TÊN TIẾNG TRUNG: 幻想三国志4 中文版
Cấu Hình FANTASY SANGO 4 


Tối Thiểu
OS: Windows XP
Processor: Dual Core : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 4.56 GB available space
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Đề Nghị
OS: Windows XP, Vista, 7
Processor: Core 2 : 2.0ghz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 512MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 4.56 GB available space
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link FANTASY SANGO 4 :


(Size : 3.08gb)

(Size: 3.08gb)

Hướng Dẫn FANTASY SANGO 4 


1- Tải hết về > Chạy "FS4V1.011.exe" để cài đặt >100%>Finish

2-Play

Chi Tiết Cài Đặt

Post a Comment

0 Comments