Cổ Kiếm Kỳ Đàm (Full DLC + Việt Hóa)
古剑奇谭1 中文版


GamePlay


Cấu hình
Tối Thiểu
OS: Windows XP -Win7
Processor: 2.13GHz Intel Core2 Duo or equivalent
Memory: 1 -2 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 64Mb RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 10 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Đề nghị

OS: Windows XP -7
Processor: 3GHz Intel i3 or equivalent
Memory: 3- 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 128Mb RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 10 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Download Link:


Google: Mega:
Kumpulbagi:
(Size: 9.5GB)
Hướng Dẫn:

 PHIÊN BẢN VIỆT HÓA FULL DLC KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT


( Có hướng dẫn trong file tải về )


1- Tải 10 part về > giải nén

2- Cài đặt OpenAL trước (chạy file "oalinst.exe")
Chạy game (chạy file "\GuJian\Bin\GuJian.exe")Thiết lập cấu hình game:Chạy file "\GuJian\Bin\GuJianConfigTool.exe"Post a Comment

0 Comments