[China Game] Võ lâm Chi Truyền - Long Ngâm Kiếm (DLC)
TÊN TIẾNG TRUNG: 武林立志传 中文版
or :
武林立志传(武林)中文版

Cấu hình

OS: Windows XP -Win7
Processor: 2.13GHz Intel Core2 Duo or equivalent
Memory: 1 -2 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 64Mb RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card
Download Link:Google:  Part1   Part2   Part3   Part4   Part5   Part6


Mega: Part1   Part2   Part3   Part4   Part5   Part6(Size:4.3gb)


Update v1.067 LYJ :


Google:  Part1   Part2


Mega:  Part1   Part2

Hướng Dẫn: 1- Tải 6 part về> nối lại >giải nén

2- Chạy "Wulin.exe" để chơi

Hướng dẫn update lên v.167. LYJ (DLC) bản mở rộng

Thông tin:

Thêm cốt truyện mới + Bản đồ mới

Hệ thống game + hiệu ứng mới

Chế độ PK  + Boss mới + Vũ khí mới+ skill mới


-Tải 2 part Update v1.067 LYJ về >nối lại > giải nén

- Chạy "LYJ_Setup" chọn đường dẫn đến thư mục chứa game

- Chạy game ngoài Desktop hoặc LYJ để chơi


++ Lưu ý:++

Trong khi chọn đường dẫn đến thư mục chứa game.

Thì xóa các kí tự (chữ trung quốc) như hình để tránh báo lỗi khi cài update

(1)

(2)


  


Post a Comment

0 Comments