[China Game] Tiên Kiếm Kỳ Hiệp XP
仙劍奇俠傳XP紀念版Cấu hình
OS: Windows XP - Win7
Processor: P4: 1.8ghz
Memory: 512mb RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 64mb RAM and support for v3 shaders
Hard Drive: 2gb available space

Download Link:


Google: CD1   CD2   CD3   CD4

Mega:

Kumpulbagi: CD1   CD2    CD3    CD4


Hướng Dẫn: 


( Lưu ý : Game chỉ chơi được trên WinXP - 2000)
Cách mount ISO(CD)-Tạo ổ đĩa ảo 

1-Tải 4 CD về
2- Mount CD (tạo đĩa ảo để cài game) >100%>Finish
3- Play


Post a Comment

0 Comments