BattleLore.Command
Gameplay

Cấu Hình

OS: Windows XP / Vista / 7 / 8
Processor: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon X2
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce 6800GT / AMD Radeon HD 3650
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 3 GB available space

Download LinkGoogle : 1.19gb

Mega: 1.19gb


Kumpulbagi: 1.19gbHướng Dẫn:


1) Tải về > được 1 file ISO > mount ISO hoặc (giải nén trực tiếp bằng Winrar)


2) Chạy" setup" > 100% > Finish


3) Vào thư mục "CODEX" chép tất cả vào thư mục cài game để Crack


4) PlayPost a Comment

0 Comments