[China Game] Thanh Xà 1
Tên: 青蛇之法海恩仇录 中文版


Cấu Hình

OS: WinXP - Win7
CPU: Doul Core : 1.8GHz
Ram: 512mb - 1GB
HHD: 500mb
VGA: 64mb

Download Link:


Google: Part1   Part2


Mega: Part1   Part2


Kumpulbagi: Part1  Part2Hướng Dẫn:


Phần mềm nối file


1- Tải 2 part về> nối lại >giải nén

2- Chạy "Snakenocd.exe" để chơi

Chơi game mà báo lỗi này cứ nhấn Enter để tiếp tục

Post a Comment

0 Comments