[China Game] Thần Ma Quyết Thiên Niên Chi Ước




Tên Tiếng Trung :

神魔决:千年之约










Cấu Hình

Tối Thiểu
OS: Windows XP 
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 950 MB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:


Google: 669mb

Mega: Here

Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:

1- Tải về> giải nén > chạy "Identity.reg" > ok

2- Chạy "Identity.exe" để chơi


Post a Comment

0 Comments