[China Game] Bích Tuyết Tình Thiên 2 : Băng Tuyết Truyền Kỳ
Cấu Hình
OS: Windows XP -7
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:


Google: 417mb

Mega: Here

Kumpulbagi: Here

Hướng Dẫn:

1- Tải về> Mount ISO hoặc (giải nén bằng Winrar)


2- Chạy "
setup" > 100%> Finish


3- Play
Post a Comment

0 Comments